Raymond Rutting Special Projects & Artworks


Raymond Rutting heeft zich de afgelopen jaren, naast zijn veelzijdige scala van (nieuws) fotografie, toegelegd op de grotere foto en art producties. Zo heeft hij recent in opdracht van het Arubaans verkeersbureau op geheel eigen wijze de bewoners van Aruba in beeld gebracht. Dit heeft o.a. geleid tot de expositie ‘Gezichten van Aruba’ gefotografeerd in het kader van 30 jaar Status Aparte binnen Koninkrijk der Nederlanden. Momenteel is hij al enige maanden bezig met een serie over vrijwilligers in het kader van ‘150 jaar Nederlandse Rode Kruis’ wat einde 2017 zal resulteren in een geheel nieuwe fototentoonstelling.

Om zich te kunnen richten op zijn core business de fotografie heeft Raymond voor dit type meerdaagse opdrachten de hulp ingeschakeld van Bibi Neuray die als zijn agent/producer optreedt binnen "Special Projects & Artworks". Bibi is professioneel fotograaf met een eigen bedrijf en zeer deskundig op het gebied van opdracht fotografie. Met haar kunt u sparren en overleggen als het gaat om het inschakelen van Raymond Rutting voor deze exclusieve meerdaagse foto producties. Uiteraard met de speciale "Rutting" signatuur.

Raymond Rutting Special Projects & Artworks is te bespreken en boeken via zijn agent/producer Bibi Neuray. 

Voor meer informatie kunt u emailen naar info@raymondrutting.com

Bibi